Si Të Kthejmë Apo Ndërrojmë Një Produkt të Blerë

1. Paketoni të gjitha sendet në paketimin origjinal. Artikujt e blerë si grupe duhet të kthehen në grupe..
2. Plotësoni formularin e kërkesës për kthim.
3. Bashkangjitni një kopje të fatures se pageses(Vlera e porosise do te ju konvertohet ne para ne llogarine Tuaj Po Nga i Njejti Shites).
4. Dërgoni pakon në adresën nga ku ju ka ardhur
5. Pasi ta keni dërguar pakon, ju lutemi na informoni për këtë duke dërguar një email në kthime@superdyqani.com.


6. KUJDES: MOS KTHENI ARTIKUJ QE I KENI PERDORUR SEPSE NUK DO PRANOHEN.

Pranueshmëria e Artikujve për Kthim ose Ndërrim

Konsumatorët kanë të drejtë të kthejnë çdo produkt të blerë brenda 5 (Pesë) ditëve kalendarike nga momenti i marrjes së atyre produkteve. Artikujt mund të kthehen dhe ndërrohen nëse ato nuk jane perdorur apo demtuar nga ju si blerës .

Për të kthyer produktet ose artikujt, Blerësit duhet të paraqesin kopjen e provës së blerjes dhe të plotësojnë formularin e kërkesës për kthim.

Rregullat për kthimin dhe nderrimin e produkteve dhe artikujve me defekte te zbuluara::

Bleresit duhet të njoftojnë shitësin për çdo defekt të zbuluar dhe të kërkojnë ti korrigjojnë ato brenda 48 (Dyzet-e-tete) orëve që nga momenti i marrjes së Produkteve ,Artikujve. Përjashtimi i vetëm janë defektet e shkaktuara nga trajtimi i pahijshëm i Produkteve , Artikujve nga Klienti.

Bleresit kanë të drejtë të Kthejnë Artikujt e Blere dhe të kërkojnë një rimbursim të parave. Në këtë rast Artikujt duhet ti kthehen Shitësit dhe te ruhen , etiketat e fabrikës dhe gjendja e gatshme për shitje..

Për të kthyer produktet , ARTIKUJT, ju duhet të paraqisni kopjen e provës së blerjes dhe të plotësoni formularin e kërkesës për kthim.

Politika jonë e kthimit dhe rimbursimit është përshkruar më lart. Sipas vleresimit tone, dyqaneve u kërkohet me kusht që të postojnë politikën e tyre të rimbursimit. Nëse një dyqan nuk poston ndonjë politikë kthimi, Rregulli vendos që dyqani të pranojë kthime dhe Ndërrime brenda 5 ditëve nga momenti që Blerësi merr Produktin..
Informacion Rreth COVID-19

Për shkak të rekomandimeve të fundit të qeverisë në lidhje me shpërthimin e koronavirusëve në të gjithë botën, ne vendosëm të kufizojmë sasinë e stafit në departamentet tona të depove dhe transportit.

Në këto rrethana ekstreme, duke filluar nga kjo e hënë (16 mars) deri më 30 Mars, porositë që vendosni në dyqanin tonë mund të vonohen. Ju lutemi na kontaktoni përmes postës elektronike, Whatsapp dhe në numrin tonë të telefonit, kolegët tanë në Mbështetjen e Klientit do të vazhdojnë ti përgjigjen pyetjeve tuaja. Ne vërtet vlerësojmë mirëkuptimin tuaj në këtë periudhë.

Lexo Me Shumë