Si Të Kthejmë Apo Ndërrojmë Një Produkt të Blerë

1. Paketoni të gjitha sendet në paketimin origjinal. Artikujt e blerë si grupe duhet të kthehen në grupe..
2. Plotësoni formularin e kërkesës për kthim.
3. Bashkangjitni një kopje të fatures se pageses(Vlera e porosise do te ju konvertohet ne para ne llogarine Tuaj Po Nga i Njejti Shites).
4. Dërgoni pakon në adresën nga ku ju ka ardhur
5. Pasi ta keni dërguar pakon, ju lutemi na informoni për këtë duke dërguar një email në kthime@superdyqani.com.


6. KUJDES: MOS KTHENI ARTIKUJ QE I KENI PERDORUR SEPSE NUK DO PRANOHEN.

Pranueshmëria e Artikujve për Kthim ose Ndërrim

Konsumatorët kanë të drejtë të kthejnë çdo produkt të blerë brenda 5 (Pesë) ditëve kalendarike nga momenti i marrjes së atyre produkteve. Artikujt mund të kthehen dhe ndërrohen nëse ato nuk jane perdorur apo demtuar nga ju si blerës .

Për të kthyer produktet ose artikujt, Blerësit duhet të paraqesin kopjen e provës së blerjes dhe të plotësojnë formularin e kërkesës për kthim.

Rregullat për kthimin dhe nderrimin e produkteve dhe artikujve me defekte te zbuluara::

Bleresit duhet të njoftojnë shitësin për çdo defekt të zbuluar dhe të kërkojnë ti korrigjojnë ato brenda 48 (Dyzet-e-tete) orëve që nga momenti i marrjes së Produkteve ,Artikujve. Përjashtimi i vetëm janë defektet e shkaktuara nga trajtimi i pahijshëm i Produkteve , Artikujve nga Klienti.

Bleresit kanë të drejtë të Kthejnë Artikujt e Blere dhe të kërkojnë një rimbursim të parave. Në këtë rast Artikujt duhet ti kthehen Shitësit dhe te ruhen , etiketat e fabrikës dhe gjendja e gatshme për shitje..

Për të kthyer produktet , ARTIKUJT, ju duhet të paraqisni kopjen e provës së blerjes dhe të plotësoni formularin e kërkesës për kthim.

Politika jonë e kthimit dhe rimbursimit është përshkruar më lart. Sipas vleresimit tone, dyqaneve u kërkohet me kusht që të postojnë politikën e tyre të rimbursimit. Nëse një dyqan nuk poston ndonjë politikë kthimi, Rregulli vendos që dyqani të pranojë kthime dhe Ndërrime brenda 5 ditëve nga momenti që Blerësi merr Produktin..