Kthimet

Kthimet pranohen brenda 3 ditëve nga marrja e sendit. Të gjitha sendet duhet të kthehen në amballazhin origjinal, të paveshur , te paperdorur dhe me etiketat e bashkangjitura. Blerësi është përgjegjës për shpenzimet postare të kthimit. Shitesit tane nuk rimbursojnë koston e kthimit.