Kthimet

Kthimet pranohen brenda 3 ditëve nga marrja e Artikullit.

Të gjitha sendet duhet të kthehen në amballazhin origjinal, të paveshur , te paperdorur dhe me etiketat e bashkangjitura.

Blerësi është përgjegjës për shpenzimet postare të kthimit.

Shitesit tane nuk rimbursojnë koston e kthimit.