Politikat dhe Rregullat

1. Politikat dhe rregullat e përgjithshme

Politikat dhe rregullat e SuperDyqanit janë udhëzimet e përbashkëta që krijojnë një ambient të sigurt, të besueshëm dhe tregti të drejtë për të gjithë anëtarët e SuperDyqani.com. Për të promovuar një ambient të sigurt dhe të besueshëm tregtar, SuperDyqani.com zbaton këto politika dhe rregulla.

Marrëveshja e përdoruesit. Ky është dokumenti i politikës dhe rregullave më të rëndësishme të SuperDyqani.com. Të gjithë anëtarët janë përgjegjës për shqyrtimin dhe kuptimin e politikave të SuperDyqanit dhe të gjitha ligjeve dhe rregulloreve të zbatueshme të përfshira në këtë kontratë ligjore.

Rregullat për të gjithë. Politikat e përgjithshme që zbatohen për të gjithë anëtarët e SuperDyqani.com, punonjësit e SuperDyqanit dhe SuperDyqani.com. Ky seksion përfshin rregullat që mbrojnë privatësinë tuaj dhe identitetin tuaj. Mësoni më shumë rreth çështjeve si përdorimi i tradhtisë, email-it të padëshiruar (spam) etj.

Artikujt e ndaluar dhe të kufizuar. Ka shumë artikuj që janë të kufizuar për tu shitur në internet në SuperDyqani.com, të tilla si pije alkoolike, përmbajtje të rriturish / materiale, sende të ndaluara si fildish etj? Zbuloni në listën tonë të plotë të artikujve të ndaluar dhe të kufizuar.

Politika e Spamit të Keyword-it. Kjo politikë është hartuar për të kufizuar tregtarët që të mos abuzojnë me emrat e markave si fjalë kyçe në listat e produkteve për të tërhequr vëmendjen.

Politikat e Lidhjeve - Kjo politikë është hartuar për të kufizuar tregtarët që të shtojnë në mënyrë të papërshtatshme lidhjet në listat e produkteve ose në dyqanin e tyre në internet për të lëvizur trafikun nga SuperDyqani.

Tregtarët nuk janë të kualifikuar për të qenë pjesë e programit të degës së SuperDyqanit. Çdo shoqatë e drejtpërdrejtë ose e tërthortë me një degë do të jetë një shkelje e politikës dhe do të çojë në pezullimin e përhershëm të llogarisë së tregtarit.

Rregullat për Pronësinë Intelektuale. SuperDyqani.com ka zero tolerancë për çdo shkelje të pronësisë intelektuale. Ju lutemi na njoftoni në rast se ka ndodhur ndonjë shkelje pa dijeninë tonë dhe ne do të ndërmarrim veprimet e duhura sa më shpejt që të jetë e mundur.

Rregullat dhe politikat SuperDyqanis janë të dizajnuara për:

Minimizuar rreziqet për blerësit dhe shitësit

Mbështetur ligjet dhe rregullat e qeverisë

Mundësi të barabarta për të gjithë blerësit dhe shitësit

Mbrojtja e të drejtave të pronësisë intelektuale

Krijimin e një eksperienc të kënaqshme në blerje

Mbështetja & vlerat e Komunitetit SuperDyqani.com

Ju lutemi të mësoni më shumë rreth politikave të SuperDyqanit që do t'ju ndihmojnë të shmangni thyerjen e rregullave (përfshirë ligjin) dhe ju ndihmon në tregtinë me blerës dhe shitës të besueshëm. Shkeljet e politikave mund të rezultojnë në një sërë veprimesh duke përfshirë:

Anullimin e produkteve

Mbylljen e dyqanit

Kufizime në privilegjet e llogarisë

Pezullim të llogarisë

Humbjen e statusit si shitës më i vlerësuar

Vendosja e shumës së dënimit vendosur në bazë të diskrecionit të vetëm të SuperDyqanit / Kompensimit për parazgjedhje.

Shënim: Ju mund të kontaktoni SuperDyqani.com për të raportuar shkeljet duke përdorur lidhjet "Raporto" ose "Na kontaktoni" në shumicën e faqeve të politikave.

2. Artikujt e ndaluar dhe të kufizuar

Artikujt e mëposhtëm nuk lejohen të shiten / shfaqen në internet në SuperDyqani.com. Ju lutemi vini re se tregtarët / shitësit janë përgjegjës për çdo çështje ligjore dhe detyrime të tjera që dalin, nëse përpiqeni dhe shisni këto objekte më poshtë në SuperDyqani.com. Ne do të anullojmë listimin e artikujve të ndaluar dhe të kufizuar brenda 24 orëve pasi mësojmë për një ngjarje të tillë.

Materiali për të rritur i cili përfshin pornografi dhe materiale të tjera seksuale (duke përfshirë literaturë, imazhe dhe media të tjera); shoqërim ose shërbime prostitucioni

Alkooli duke përfshirë pije alkoolike si birra, pije, verë apo shampanjë)

Kafshët dhe produktet e kafshëve të egra - shembuj përfshijnë kafshët e gjalla, mostrat e montuara dhe fildish

Artikuj të ndaluar për shitje

Beta Software

Regjistrimet Bootleg / Pirated

Keqpërdorim I emrit të markës

Mjetet e marketingut që përfshijnë listat e postës elektronike, softuerët ose produkte të tjera që mundësojnë mesazhet e postës elektronike të padëshiruara (spam)

Aparate kabllor dhe kutitë e zeza të cilat përfshijnë pajisje të destinuara për të marrë sinjale kabllore dhe satelitore falas

Katalogu dhe shitjet e URL-ve

Pornografia e fëmijëve që përfshin materiale pornografike që përfshijnë të miturit

Kopje të materialeve të autorit të paautorizuara, qoftë në formë elektronike apo fizike ose ndonjë formë tjetër që aktualisht nuk ekziston Valuta e falsifikuar dhe pulla

Droga dhe artikujt e drogës të cilat përfshijnë droga ilegale dhe pajisje të drogës, duke përfshirë barna bimore si salvia dhe kërpudha magjike

Aids për asgjësimin e testeve të drogës që përfshijnë shtrëngimet e pastrimit të drogës, aditivët e provës së urinës dhe artikujt e lidhur me to

Mallrat Embargo dhe Vendet e Ndaluara

Speciet e rrezikuara të cilat përfshijnë bimë, kafshë ose organizma të tjerë (përfshirë derivatet e produkteve) në rrezik zhdukjeje

Biletat e ngjarjeve

Armët e zjarrit, Municionet, Ushtarake dhe Thikat

Fishekzjarre, Eksplozivë dhe Substancat Eksplozive; materiale dhe substancave toksike, të ndezshme dhe radioaktive

Lojra fati që përfshin bileta llotarie, baste sportive, anëtarësime / regjistrim në faqet e lojërave të fatit në internet, dhe përmbajtje të ngjashme

ID dhe liçenca të qeverisë që përfshijnë id, pashaporta, diplomatike dhe tituj të rrejshëm

Materialet e hacking dhe plasaritje të cilat përfshijnë manuale, udhëzime, informacione ose pajisje që mundësojnë akses të paligjshëm në softuer, servera ose prona të tjera të mbrojtura

Artikuj të rrezikshëm dhe të kufizuar

Pjesët dhe mbetjet njerëzore

Artikujt që inkurajojnë aktivitetin e paligjshëm - shembuj përfshijnë një libër që përshkruan se si të krijohet metamfetamina

Masat e mrekullueshme që përfshijnë shërime të pambështetura, mjete juridike ose sende të tjera të tregtuara si riparime të shpejta shëndetësore

Pagesat e grumbullimit të nivelit të marketingut

Artikuj që zhbllokojnë të drejtat e autorit që përfshijnë Mod Chips ose pajisje të tjera të dizajnuara për të anashkaluar mbrojtjen e të drejtës së autorit

Printimet e filmave

Materiale lënduese - shembuj përfshijnë materiale etnike ose racore, ose ndonjë literaturë, produkte ose materiale të tjera që: a) Defame ose shpifje për një person ose grup njerëzish bazuar në racën, përkatësinë etnike, origjinën kombëtare, fenë, seksin ose faktorë të tjerë b) Inkurajoni ose nxisin veprime të dhunshme c) Nxitja e jotolerancës ose urrejtjes

Mallra ofenduese, krimi që përfshin fotografi ose sende të skenës së krimit, si sendet personale, të lidhura me kriminelët

Policia, ushtria, marina dhe forcat ajrore të lidhura me të

Listat para shitjes

Droga me recetë ose barna bimore ose çdo barnatore në internet që përfshin droga ose produkte të tjera që kërkojnë një recetë nga një mjek i licencuar

Artikulli promovues

Real Estate

Mallrat e rregulluara që përfshijnë qese ajri; bateritë që përmbajnë merkur; Freon ose substanca të ngjashme / ftohës, solventë kimikë / industrialë, uniforma qeveritare, tituj makinash ose logot, targa të regjistrimit, shënjat e policisë dhe pajisjet e zbatimit të ligjit, pajisjet e marrjes së bllokimit, pesticidet; impiante postare, sende të rikujtuara, makineri fati; mallrat e rregulluara nga qeveria ose specifikimet e agjencive të tjera

Replika dhe artikujt e falsifikuar duke përfshirë imitimet e mallrave projektues; artikuj pa një mirënjohje të famshëm që normalisht do të kërkonte një shoqatë të tillë, autografe të rreme, pulla të falsifikuara dhe mallra të tjerë potencialisht të paautorizuar

Stoqet dhe letrat me vlerë të tjera ose produktet e lidhura financiare

Prona te vjedhura

Pajisjet e Mbikqyrese

Duhani dhe cigaret përfshijnë cigare, puro, duhan dhe produkte të ngjashme

Pajisjet e trafikut që përfshijnë detektorë / zhurma të radarëve, mbuluesit e targave, këmbyesit e sinjalit të trafikut dhe produktet e ngjashme

Armët që përfshijnë armë zjarri, municione, thika, koka bronzi, pjesët e armëve dhe armatime të tjera

Monedha me shumicë e cila përfshin valute të skontuara ose shkëmbime të valutave

Informacioni i punës në shtëpi

Faqet matrix ose faqet ku përdoret një qasje e skemës së matrix

Çdo lloj shërbimi që nuk lidhet me produktet

Çdo produkt apo shërbim tjetër që nuk është në përputhje me të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi, qoftë federale, shtetërore, lokale apo ndërkombëtare, duke përfshirë ligjet e Shqiperisë

SuperDyqani.COM REZERVON TE DREJTA PËR MODIFIKIMIN, PERDITESIMIN NGA KOHA NË KOHE pa ndonjë njoftim paraprak. Për të siguruar që jeni i vetëdijshëm për çdo ndryshim, JU LUTEMI RISHIKONI RREGULLAT PERIODIKISHT.

3. Politika e keqperdorjes së Fjalorit

Spami me fjalë kyçe ndodh kur tregtarët vendosin emra të markave ose fjalë kyçe të tjera të papërshtatshme në një titull ose përshkrimin me qëllim të marrjes së vëmendjes ose devijimit të anëtarëve në një listë. Spaming me fjalë kyçe në listë nuk lejohet në SuperDyqani.com. Shitësit e teksteve që vendosen në lista duhet të jenë drejtpërsëdrejti të rëndësishme për artikullin që shitet.

Shkeljet e kësaj politike mund të rezultojnë në një sërë veprimesh, duke përfshirë:

Anullimin e listës së produkteve

Kufizime në privilegjet e llogarisë

Pezullimi i llogarisë

Humbja e statusit më të vlerësuar të Tregtarit në SuperDyqani.com

4. Politika e Lidhjeve

Në përgjithësi, kur shtoni nje produkt në SuperDyqani, tregtarët mund të përfshijnë lidhje që kanë për qëllim vetëm të japin detaje shtesë për artikujt. Kjo do të thotë se lidhjet duhet të përdoren vetëm në rrethana kur ky informacion nuk mund të përfshihet në listë. Këto lidhje përfshijnë imazhe të tjera, specifikimet teknike, garancitë e prodhuesit dhe informacione të tjera që mund ti ndihmojnë blerësit të marrin një vendim të informuar për blerje. Gjithashtu lejohen edhe lidhje të tjera që tregojnë faqen e internetit të një ofruesi të palëve të treta, të tilla si faqet për imazhin, përpunuesit e pagesave ose kompanitë e korrierëve.

SuperDyqani nuk lejon lidhjet me faqet jo të SuperDyqanit apo përmbajtje ku sendet e tjera ofrohen për shitje. SuperDyqani vazhdimisht shqyrton lidhjet në faqe dhe rezervon të drejtën për të bllokuar çdo lidhje që konsiderohet e pasigurt për anëtarët tanë. Si tregtar, ju lutemi sigurohuni që lista juaj të jetë në vijim të politikave të lidhjes së SuperDyqanit. Nëse jo, mund të hiqet, dhe mund të jeni subjekt i një sërë veprimesh të tjera, duke përfshirë kufizimet e privilegjeve tuaja të shitjes dhe / ose pezullimin e llogarisë suaj.

5. Rregullat për pronësinë intelektuale

SuperDyqani është angazhuar për të mbrojtur të drejtat e pronësisë intelektuale të palëve të treta dhe për të siguruar një treg të sigurt për të tregtuar. Përdorimi i paautorizuar ose Shkelja e materialeve dhe markave tregtare të drejtë autori janë rreptësisht të ndaluara në SuperDyqani.

SuperDyqani ka zero tolerancë për çdo shkelje të pronësisë intelektuale. Fallsifikimet, kopjet e paautorizuara, artikujt e paautorizuar (të tilla si orat e fallsifikuara, çantat ose pajisje të tjera) ose kopjet e paautorizuara (siç janë kopjet e programeve softuerike, video games, albume muzikore, filma, programe televizive ose fotografi) nuk janë të lejuara në SuperDyqani. Kopjet e paautorizuara përfshijnë (por nuk kufizohen vetëm në) kopjet që janë pirate, dublikuara. Është e paligjshme të shisni kopjet e paautorizuara të mediave.

Nëse produkti që shisni mban emrin apo logon e një kompanie, por nuk është bërë ose nuk është miratuar nga ajo kompani, mos e shënoni atë në SuperDyqani.

Softueri akademik është softueri i shitur me çmime të konsiderueshme të zbritura për studentët, anëtarët e fakultetit dhe institucionet arsimore. Mos listoni kopjet akademike të softuerit Në SuperDyqani nëse nuk jeni të autorizuar ta bëni këtë si një rishites arsimor, një institucion arsimor një student ose një anëtar i fakultetit.

Softueri Beta, softueri i testimit dhe softueri i vlerësimit nuk lejohet në SuperDyqani. Beta, testimi dhe vlerësimi i kopjeve të softuerit janë kopje paraprake të softuerëve të shpërndarë nga zhvilluesit e programeve në mënyrë strikte për qëllime të vlerësimit dhe zgjidhjes së problemeve.

Mos listoni "OEM" ose "bundled" kopje të softuerit në SuperDyqani nëse nuk e shisni atë me pajisje kompjuterike. Për kontekstin, prodhuesi i pajisjeve origjinale (OEM), ose softueri i bundled, është softueri që është marrë si pjesë e blerjes së një kompjuteri të ri. Licencat e softuerit OEM zakonisht ndalojnë blerësin nga rishitja e softuerit pa kompjuter ose, në disa raste, pa ndonjë pajisje kompjuterike.

Regjistrimet Bootleg janë regjistrime të paautorizuara të koncerteve ose shfaqjeve të drejtpërdrejta. Shitësit nuk u lejohet të rendisin regjistrimet e bootleg në SuperDyqani.

Shkeljet e kësaj politike mund të rezultojnë në një sërë veprimesh, duke përfshirë:

Anullimin e listës së produkteve

Kufizime në privilegjet e llogarisë

Pezullimi i llogarisë

Humbja e statusit më të vlerësuar të Tregtarit në SuperDyqani.com

6. Politika e çmimeve

Ju lutem vini re se besimi është aspekti më i rëndësishëm i tregtisë ndërmjet blerësve dhe shitësve në treg dhe një nga aspektet kryesore të besimit është çmimi i drejtë. Për rrjedhën e transaksioneve të shëndetshme në SuperDyqani.com, ju kërkojmë që të çmoni artikujt tuaj me përgjegjësi.

Ju lutem vini re se ne vazhdimisht monitorojmë çmimet për secilin tregtar në kanale të ndryshme dhe nuk ju lejojmë të çmoni artikujt tuaj me çmime më të larta në SuperDyqani.com kundrejt kanaleve të tjera të tilla si dyqani juaj i shitjes me pakicë, faqja juaj e internetit (nëse ka) apo dyqane të tjera të shitjes me pakicë të palëve të treta ose faqet e internetit. Ju duhet të çmoni artikujt tuaj të shitur në SuperDyqani.com të jenë të njëjta me normën më të ulët që po shisni në vende të tjera apo edhe më të ulëta, por nuk duhet të jetë më shtrenjt. Shkelja e politikës sonë të çmimeve do të rezultojë në njoftime paralajmëruese dhe gjithashtu mund të rezultojë në pezullimin e dyqanit.

7. Ndershmëria në MRP

Ju lutem vini re se besimi që ndërtoni me blerësit tuaj do të largohet nëse ju filloni artificialisht duke treguar MRP më të lartë, kështu që çmimi i shitjes duket të jetë shumë më i mirë krahasuar me atë që aktualisht është. MRP artificiale në rritje është rreptësisht e ndaluar në SuperDyqani.com dhe çdo shkelje do të rezultojë në pezullimin e llogarisë.

8. Politika e Komunikimit të Klientit

Shitësit / tregtarët në SuperDyqani.com janë të angazhuar të komunikojne drejtpërdrejtë me blerësit për çdo shitje të paracaktuar, pagese, transport, pas shitjes ose kthimit. Tregtarët gjithashtu lejohen të angazhohen në komunikim direkt ose indirekt të marketingut me blerësit në SuperDyqani. Për pyetje specifike të produktit, garancitë, dërgimin etj, SuperDyqani mund të ndërmjetësojë komunikimin ndërmjet blerësit dhe shitësit. Megjithatë, shitësit / tregtarët duhet të angazhohen në komunikim me blerësit.

Shitësit / tregtarët janë të ndaluar të komunikojnë me blerësit në rastet kur:Blerësi nuk e ka kuntaktuar shitësin më parë rreth produktit ,pageses,transportit etj

Në rastet kur:Shitësi tenton ti imponojë berësit të bleje një Artikull apo më shume Artikuj në dyqanin e tij.

Shkeljet e politikave mund të rezultojnë në një sërë veprimesh duke përfshirë:

Anullimin e listës së produkteve

Kufizime në privilegjet e llogarisë

Pezullimi i llogarisë

Humbja e statusit më të vlerësuar të Tregtarit në SuperDyqani.com

Ne supozojmë se jeni dakord me të gjitha politikat tona kur përdorni faqen tonë.