SI TË KTHEJMË APO NDËRROJMË NJË PRODUKT TË BLERË

refund_b1.jpg
1. Paketoni të gjitha sendet në paketimin origjinal. Artikujt e blerë si grupe duhet të kthehen në grupe..
refund_b2.jpg
2 Plotësoni formularin e kërkesës për kthim.
refund_b3.jpg
3. Bashkangjitni një kopje të fatures se pageses(Vlera e porosise do te ju konvertohet ne para ne llogarine Tuaj Po Nga i Njejti Shites).
refund_b1.jpg
4 Dërgoni pakon në adresën nga ku ju ka ardhur
refund_b5.jpg
5 Pasi ta keni dërguar pakon, ju lutemi na informoni për këtë duke dërguar një email në kthime@superdyqani.com.

Pranueshmëria e Artikujve për Kthim ose Ndërrim

Blerësit kanë të drejtë të kthejnë çdo ​produkt ​të blerë pa e përcaktuar arsyen brenda 14 (katërmbëdhjetë) ditëve kalendarike nga momenti i marrjes së produktit nga Shitësi ose përfaqësuesit e Shitësit (korrierit). Produktet mund të kthehen nëse nuk është përdorur, etiketat e fabrikës dhe produkti ​​është i gatshme për tu rishitur pa asnjë dëmtim.

Për të kthyer produktin, Blerësi duhet të paraqesin kopjen e provës së blerjes dhe të plotësojnë formularin e kërkesës për kthim.

Rregullat për kthimin dhe shkëmbimin e produkteve me defektet e zbuluara:

Konsumatorët kanë të drejtë të njoftojnë shitësin për çdo defekt të zbuluar dhe të kërkojnë t'i korrigjojnë ato brenda 10 (dhjetë) ditëve kalendarike nga momenti i pranimit të Produktit nga Shitësi ose përfaqësuesit e Shitësit (korrierit)​. Përjashtimi i vetëm janë defektet e shkaktuara nga trajtimi i pahijshëm i produktit nga Klienti.

Konsumatorët kanë të drejtë të refuzojnë të marrin Artikuj dhe të kërkojnë një rimbursim të parave. Në këtë rast Produkti duhet t'i kthehen Shitësit.

Për të kthyer artikujt, duhet të paraqisni kopjen e provës së blerjes dhe të plotësoni formularin e kërkesës për kthim.


about_flag.png
Politika jonë e kthimit dhe rimbursimit është përshkruar më lart. Sipas ligjit, dyqanet u kërkohet me ligj që të postojnë politikën e tyre të rimbursimit. Nëse një dyqan nuk poston ndonjë politikë kthimi, ligji kërkon që dyqani të pranojë kthime brenda 14 ditëve nga blerja.