KURSE PARA—PAGUAJ ME PIKE

Kur Ju blini Produkte në dyqanin tonë, ju fitoni pikë shpërblimi.

Ju mund ti përdorni ato në çdo kohë—ne mendojmë se pikët e fituara nuk duhet të skadojnë, siç ndodh në disa dyqane të tjera.

Kontrolloni sa pikë keni

Përdorni pikët e fituara


Kur te jeni në faqen e arkëtimit, shkruani shumën e pikave që dëshironi të Shpenzoni në anen e djathtë. Shuma e mbetur per tu paguar do të rillogaritet automatikisht.