Shoqëria me Përgjegjësi të Kufizuar me emërtim “SuperDyqani”gjendet në adresën: Rr. Lule Bore, ND5 H5,Plazh Durrës.

Qëllimi

SuperDyqani.com është platformë e-commerce ku klientët mund të krahasojnë dhe të blejnë produkte nga dyqane/biznese të ndryshme.Të gjitha fotot dhe logot e shfaqura në këtë platformë janë në pronësinë e kompanive përkatëse. SuperDyqani.com kryen vetëm shpërndarjen dhe reklamimin e tyre. Nëpërmjet kësaj shoqërie mundësohet shitja dhe promovimi i produkteve .

Kujdes

Duke përdorur faqen e internetit “SuperDyqani.com” ju konfirmoni se keni lexuar, kuptuar dhe pranuar Termat dhe Kushtet e përdorimit. Nëse ju nuk jeni dakord me Termat dhe Kushtet e përdorimit, jeni të lutur të mos regjistroheni dhe të mos e përdorni këtë faqe interneti. Vetëm SuperDyqani.com ka të drejtën për të ndryshuar dhe modifikuar Termat dhe Kushtet e përdorimit. Jeni të lutur të lexoni me kujdes Termat dhe Kushtet e përdorimit përpara aplikimit te SuperDyqani.com. Përdorimi i platformës SuperDyqani.com, nënkupton njohjen dhe pranimin e kushteve dhe termave të përdorimit.

Anëtarët/Klientët

Çdo anëtar/e apo klient i SuperDyqani.com duhet të jetë jo më i vogël se 18 (tetëmbëdhjetë) vjeç. SuperDyqani.com rezervon të drejtën për të kufizuar apo mos lejuar hyrjen në këtë faqe interneti dhe anëtarësimin e ndonjë personi, nëse stafi SuperDyqani.com ka dyshime se personi është nën moshën 18 vjec.”

Produktet e publikuara në këtë faqe janë ato të dyqaneve/bizneseve që përdorin platformen e Superdyqani.com. Komentet e shprehura në këtë faqe janë ato të përdoruesve të SuperDyqani.com

Çdo përdorues i SuperDyqani.com mban përgjegjësi për memorizimin e fjalëkalimit ruajtjen e tij dhe të dhënave të tjera të sigurisë. Zotëruesi i llogarisë ka përgjegjësi të plotë për të gjitha aktivitetet që kryhen me këtë fjalëkalim ose llogari. Ju duhet të na njoftoni për ndonjë përdorim të pa autorizuar të fjalëkalimit ose të llogarisë suaj. Për cdo lloj veprimi nga llogaria juaj, SuperDyqani.com nuk mban asnjë lloj përgjegjësie.

Kur ju regjistroheni si një anëtar i SuperDyqani.com, do ju kërkohet të vendosni një informacion të caktuar dhe të regjistroni një emër përdoruesi me një fjalëkalim personal për të përdorur SuperDyqani.com.

Duke u bërë anëtar i SuperDyqani.com:

A - Ju mbani përgjegjësi për të gjitha aktivitetet që do të realizohen në emër të llogarisë dhe fjalëkalimit tuaj.

B -Ju jeni dakord për të njoftuar menjëherë SuperDyqani.com për ndonjë përdorim të pa autorizuar të llogarisë tuaj ose për ndonjë shkelje tjetër të sigurisë.

C – Ju Pranoni se SuperDyqani.com nuk është përgjegjës për çfarëdolloj dëmi që mund të pësoni nga keqpërdorimi i emrit apo fjalëkalimit tuaj.

D - Ju mund të përdorni llogarinë e një personi të tretë, me miratimin e tij sipas ligjit në fuqi.

E - Ju jeni dakord të rimbursoni SuperDyqani.com për ndonjë ndonjë dëmtim të mundshëm të shkaktuar nga llogaria juaj me ose pa dijeninë tuaj.

F - Ju jeni të detyruar të vendosni informacion të saktë dhe të plotë rreth vetes suaj, siç kërkohet nga forma e regjistrimit (“Të dhënat e regjistrimit”).

G - Emri juaj i ruajtur nuk duhet të përfshije fjalën “SuperDyqani.com”.

H - Ju duhet të përditësoni të Dhënat e Regjistrimit. Nëse SuperDyqani.com ka arsye të dyshojë që informacioni është i pavërtetë, i pa plotë dhe jo në përputhje me këto Terma dhe Kushte, ka të drejtë të pezullojë pa afat kohor ose të ndërpresë hyrjen tuaj në këte Faqe .

I - Ju pranoni se ndërprerja e shërbimit mund të ndodhe për përmirësimin e faqes së internetit, mirëmbajtjen e planifikuar ose mund të jetë për shkak të faktorëve përtej kontrollit tonë.

Parashtresat e Përdoruesit

Në mënyrë që të postoni një koment, pyetje, dhe sugjerim ose të dorëzoni çdo material në SuperDyqani.com ju pranoni këto Terma dhe Kushte. SuperDyqani.com nuk garanton asnjë konfidencialitet kur ju postoni një koment apo sugjerim, dhe ju bini dakord për të lejuar përdorimin e emrit tuaj ose emrin që ju paraqisni në SuperDyqani.com ne përputhje me Parashtrimet e Perdoruesit.

Përveç të drejtave të zbatueshme për çdo lloj parashtrimi, kur ju postoni komente, pyetje, sugjerime apo komente në Faqe, ju gjithashtu na jepni të drejtën të përdorim emrin që ju paraqisni, në lidhje me shqyrtimin e komenteve. Perdoruesi nuk lejohet të përdori një adresë te rreme emaili, të pretendojë se është dikush tjetër ose të pengojnë identifikimin e origjinës së parashtrimeve. Ne mund të fshijmë ose modifikojmë ndonjë parashtrim të caktuar.

Përdoruesit e SuperDyqani.com kanë të drejtë të komentojnë lidhur me një produkt apo shërbim të caktuar. Komentet mund të kenë natyrë kritikuese por jo ofenduese sipas rregullave të etikës. SuperDyqani.com ka të drejtë të fshijë cdo lloj komenti dhe të bllokojë cdo lloj përdoruesi në rast se konstatohet një shkelje e etikës.

E drejta e autorit:

Të gjitha dizenjot, tekstet, grafikat, udhëzimet, komentet, përzgjedhjet dhe rregullat janë eskluzive për kompaninë tonë dhe janë të mbuluara nga ligjet ndërkombëtare të së drejtës së autorit. Leja ju është dhënë për të parë, për të bërë kopje elektronike dhe të printoni një pjesë të kësaj faqeje webi me qëllimin e vetëm për ti përdorur si një burim informacioni për blerje. Çdo përdorim tjetër i materialeve në këtë faqe web, duke përfshirë edhe riprodhimin për qëllime të tjera si ato që përmendëm më lart, modifikimin, shpërndarjen ose ribotimin, pa lejen paraprake me shkrim të kompanisë, është i ndaluar rreptësisht.

Mbrojtja me ligj dhe detyrimet tona:

Ne jemi një subjekt i regjistruar në dosjet e QKR në Shqipëri dhe gëzojmë të gjitha të drejtat e autorit në bazë të ligjit Shqiptar. Gjithashtu ne paguajmë të gjitha detyrimet në Tatime dhe Bashki. Kështu serioziteti ynë nuk limitohet vetëm në faqen e internetit por edhe në rregullat e bisneseve në Shqipëri. Përveç të drejtës së autorit, ju pranoni edhe kushtet e garancisë që ne kemi. Gjithashtu ne kemi detyrim ndaj jush vetëm për çështjet që ne specifikojmë në faqen tonë me kushtet që ne ofrojme. Këto kushte mund të ndryshojnë me kalimin e kohës .

Kthimi i produktit:

Çdo shites ka Termat dhe kushtet e veta.

Lexo Termat Dhe Kushtet e Shitesit ”Dyqanit” Nga ku po blen produktin

SuperDyqani.com nderhyn vetem ne rastet ku njera nga palet ka shkelur termat dhe Kushtet e vendosura.

Marka tregtare

SuperDyqani.com dhe logot e lidhura me të, fjalët e tjera dhe shenjat dalluese janë marka tregtare të mbrojtura nga markat ndërkombëtare me ligje të tjera të pronësisë intelektuale.

Marka tregtare SuperDyqani.com nuk mund të përdoret në asnjë produkt apo shërbim që nuk është i SuperDyqani.com

Të gjitha markat e tjera jo në pronësi të SuperDyqani.com që shfaqen në faqen e internetit janë pronë e pronarëve të tyre përkatës.

SuperDyqani.com nuk është përgjegjës për asnjë shkelje të pronës intelektuale. SuperDyqani.com nuk ka pronësi mbi logot, fotot apo produkteve të publikuara në të. SuperDyqani.com bën vetëm promovimin dhe shitjen e produkteve pronarët e të cilëve janë shoqëritë/bizneset, pjesë e SuperDyqani.com.

Platforma

Ky web është vetëm një platformë e-commerce ku përdoruesit mund të takohen dhe bashkëveprojnë me njëri-tjetrin për qëllimin e shitjes dhe blerjes së artikujve të tyre. SuperDyqani.com nuk blen asnjë artikull por publikon dhe bën të mundur shitjen e produktit.

SuperDyqani.com nuk bën marrjen e porosisë, tërheqjen e produktit nga Furnitori dhe transportin deri te klienti. Platforma mund të bej postime të produkteve në rrjete sociale.

Privatësia

SuperDyqani.com nuk shet ose jep me qira informacionin tuaj personal drejt palëve të treta për qëllimet e tyre të marketingut pa miratimin tuaj të shprehur.

SuperDyqani.com përdor informacionin tuaj vetëm sipas mënyrës së përshkuar në ‘Politikat e Privatësisë dhe Konfidencialitetit. Ne e shohim mbrojtjen e privatësisë së përdoruesve si një parim shumë të rëndësishëm për komunitetin. Ne ruajmë dhe proçesojmë informacionin tuaj në kompjuterat që janë të mbrojtur. Në qoftë se ju nuk jeni dakort ju lutemi mos i përdorni shërbimet tona.

Shënim:

Praktikisht ka shenja se Interneti nuk është një mjedis i sigurt absolut dhe ruajtja e privatësisë së informacionit tuaj personal nuk mund të garantohet. SuperDyqani.com nuk ka kontroll mbi praktikat e palëve të treta ( p.sh. lidhjet e internetit me këtë faqe, të palëve të treta që paraqiten si ju apo dikush tjetër ). Ju pranoni që SuperDyqani.com mund të përpunojë të dhënat tuaja personale që ju i jepni për qëllime të ofrimit të shërbimeve në SuperDyqani.com dhe për dërgimin e komunikimeve marketingu tek ju, Politika e Privatesise së kësaj faqeje rregullon mënyrën se si ne kryejmë mbledhjen, përpunimin, përdorimin dhe çdo transferim të informacionit tuaj personal të identifikueshëm.

Ne supozojmë se jeni dakord me të gjitha politikat tona kur përdorni faqen tonë.